Saint Malo

Naše loď se jmenovala Mayuko a byla to OVNI 435 s hliníkovým trupem a sklápěcím kýlem a kormidlem umožňující dosendnutí na dno v přílivových vodách. Obr-001
Můstek vedoucí k plavoucím molům v maríně v Saint Malo. Takto sklopený byl při odlivu. Při maximálním přilivu byl v rovině! V den vyplutí byl zrovna měsíc ve fázi nov a rozdíl mezi přílivem a odlivem zde byl 13 m! Obr-002
Pohled na marínu v Saint Malo a v pozadí staré město. Pohled na marínu v Saint Malo a v pozadí staré město.
Restaurace a kavárny na nábřeží. Restaurace a kavárny na nábřeží.
Záliv v Saint Malo při odlivu. Záliv v Saint Malo při odlivu.
Vyplouváme z mariny v Saint Malo v 7 ráno při nejvyšším přílivu, abyychom bezpečně přejeli práh oddělující bazén maríny od ostatních - přilivových vod. Obr-006
Z plavby - už se blížíme domů - pevnina - Saint Malo na obzoru. Z plavby - už se blížíme domů - pevnina - Saint Malo na obzoru.
Naše vlajka na levém sálingu. Naše vlajka na levém sálingu.
Staré město v Saint Malo. Staré město v Saint Malo.
Červený maják nám říká, že vjíždíme do přístavu. Červený maják nám říká, že vjíždíme do přístavu.
Po zakotvení vytahujeme Davida na sedačce aby uvolnil zaseklé lano, než předáme loď. Obr-011