Vatikánské muzeum

V mých očích až dekadentní přehlídka obrovského bohatství... V mých očích až dekadentní přehlídka obrovského bohatství...
Gobelín Gobelín
Výzdoba stropu chodby! Výzdoba stropu chodby!
A ta chodba je odhadem 200 metrů dlouhá! A ta nchodba je odhadem 200 metrů dlouhá!
A místo atlasu dokonalé mapy jako velké obrazy. A místo atlasu dokonalé mapy jako velké obrazy.
Konec jedné z chodeb. Konec jedné z chodeb.
Sixtínská kaple. A nesmí se tu fotit, tak jsem se nemohl postavit tak jak bych potřeboval... Obr-011
Sixtínská kaple Sixtínská kaple
Východ z muzea... Východ z muzea...